Metsa- ja puidu mõõtmise illustreeritud õppematerjalid erametsaomanikele

Teema Laadi alla Vaata
Palgi mahu määramine PPT Vaata
Ümarpuidu virnastusmahu määramine PPT  
Virnatäiuse koefitsiendi määramine PPT  
Puutüve mahu määramine PPT  
Puidurikked PPT  
Kluppimismeetod PPT  
Kõrguse mõõtmine, puurimine ja raieala piiri tähistamine PPT  
Metsa relaskoopmõõtmine PPT  
Metsanduslikud mõisted PPT  
Juurdekasvudest PPT  
Harvestermõõtmine PPT  
Diameetri mõõtmisviga XLS  
Kasvukäigud XLS  
Virnamõõtmisleht Tartu 2001 versioon 3 XLS  

Õppematerjali koostamise rahastamine on toimunud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames "Koolitus- ja teavitustegevuse toetus põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikutele".

AttachmentSize
Office presentation icon 1 PALGI MAHU MAARAMINE.ppt2.09 MB