Rootsi juhendmaterjalid

Rootsis kasutatavaid juhendeid ning nende eestikeelsed tõlked.

 

 

Rootsikeelne juhend Eestikeelne tõlge
Skogsstyrelsens författningssamling (1999) Puidumõõtmiseeskiri (1999)
Skogsstyrelsens författningssamling (2001) Puidumõõtmiseeskirja täiendus (2001)
  Puidumõõtmise määrus (1999)