Linke

Soome Metsauurimisinstituudi (METLA) puidumõõtmisalast regulatsiooni kajastav võrguleht http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/

Ingliskeelne ümarpuidu mõõtmise alane võrguleht, sisaldab rohkelt linke rahvusvahelistele juhenditele http://www.roundwood-measure.com/

Ingliskeelne puidumõõtmisalane võrguleht (USA) http://www.timbermeasure.com/

Õppematerjalid erametsaomanikele

 
Tarkvara RaieWin kasvava metsa mahu ja väärtuse arvutamiseks puidusortide kaupa.
 
Metsa- ja puidu mõõtmise illustreeritud õppematerjal erametsaomanikele
 

Katsematerjalid ja uurimistööd